Svět, který si tvoříme, aneb jak vnitřní souvisí s vnějším

2.11. 2017Monika Winklerová867x

Praxe Hatha jógy je založena na vztahu mezi tělem a myslí. Víme, že mysl ovlivňuje tělo – naše pocity nám způsobují nemoc a víra nás může uzdravit. Tento vztah mezi myslí a tělem nazýváme psychosomatikou. Hatha jóga vychází z předpokladu, že tento vztah je oboustranný a že nejen mysl ovlivňuje tělo, ale také stav našeho těla ovlivňuje naší mysl – somatopsychika. Prací s tělem tedy máme možnost ovlivnit činnost mysli a náš psychický stav.

Podíváme-li se kolem sebe, uvědomíme si, že také prostředí ve kterém žijeme je znečištěné. Často říkáme, že nemoci našeho těla plynou z tohoto vnějšího znečištění. Kdo je ale jeho původcem? A co tady bylo dřív?

Není to náhodou znečištění naší mysli a těla, které vede k znečišťování planety a životního prostředí? Obě dvě teze jsou pravdivé, jedna ovlivňuje druhou, podobně jako tělo ovlivňuje mysl a naopak.

Odkud ale začít? Jóga je praktická duchovní nauka, snaží se propojit oddělené reality našeho těla a vědomí. Nabízí nám možnost vystoupit z nevědomosti, temnoty (tamas) ke světlu (džótir) a dostat se prostřednictvím našeho těla až sami k sobě, k naší individuální duši – atmá. A tělo na této cestě můžeme využít jako nástroj a prostředek sebepoznání.

Chceme-li však v našem životě něco změnit začněme od sebe a “na čisto”. Pojem očisty má v józe základní místo, nejedná se pouze o očistu fyzickou, ale hlubinnou očistu nervů, energetického toku, která neopomíjí žádnou složku lidského těla.

Práce s fyzickým tělem se tak může stát našim prvním krokem na cestě k sobě samému. To je to, co nám nabízí techniky Hatha jógy. Ne nadarmo dříve jogíni na začátku své jógové “kariéry” procházeli dlouhotrvajícími očistnými procesy.

Cílem těchto technik není pouze očistit naše tělo a mysl, ale také zvědomit procesy probíhající v našem těle a postupně se je naučit lépe ovládat. Nebýt otrokem svého těla, ale naopak plně využít jeho potenciálu.

Praxe očistných technik vede k pevnému zdraví a psychické rovnováze. Zbavujeme se nejen zbytků potravy v našem trávicím traktu, zbavujeme se také všech zablokovaných emocí a křivd, které se nám staly a které nám brání na cestě sebepoznání. Zbavujeme se předsudků a navyklých způsobů reakcí, naše mysl se stává jasnější a pružnější zároveň s naším tělem. Stáváme se odhodlanější ke změnám, v životě jsme energičtější a máme chuť do života. A to vše jen díky snížení toxicity organismu.

PS.: Výhodou těchto technik je také to, že k jejich provádění většinou nepotřebujeme nic kromě vody a vzduchu. Co nám tedy brání? Změňme svět kolem sebe tím, že změníme sebe samotné!

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře