Óm nama Šivája guravé [Oṃ namaḥ śivāya gurave]

oṃ namaḥ śivāya gurave ।
saccidānanda mūrtaye ।
niṣprapañcāya śāntāya ।
nirālambāya tejase ॥

Překlad, kde se co nejvíc snažím držet významu slov, bývá většinou dost krkolomný. První tedy najdete mou verzi, pak volnější verzi od učitelky sanskrtu Manoramy a na závěr najdete i překlad slova po slově. Vše si také můžete zde na stránce stáhnout ve formátu pdf. Kromě toho je k mantře video, kde si ji se mnou můžete zazpívat a v druhé polovině videa se jí také naučit hrát na harmonium nebo na jakýkoli nástroj hrajete (jsou tam akordy).

Pokud máte rádi mantry

…můžete se jejich studiu věnovat v online kurzu Sanskrtská knihovna, kde se dozvíte hodně informací z jógové historie, o jednotlivých bozích, dostanete hromadu odkazů na hudbu, rozebereme hodně manter a v každé lekci dostanete i akordy k jedné verzi, takže si je můžete zahrát a zazpívat. O kurzu si můžete přečíst tady >>>.

Takže jdeme na to:

ॐ नमः शिवाय गुरवे ।
सच्चिदानन्द मूर्तये ।
निष्प्रपञ्चाय शान्ताय ।
निरालम्बाय तेजसे ॥

[Čti: Óm nama šivája guravé, saččidánanda múrtajé, 
nišprapaňčája šántája, nirálambája tédžasé]

Oṃ pozdrav/poklona Šivovi, který je ztělesněním sat-čit-ánanda (stavu bytí – vědomí – blaženosti) a je transcendentálním bytím nad projeveným světem. Tomu který je klidem/mírem samým, jehož existence není ničím podmíněna, na ničem závislá. Tomu, který je zářivý, plný ohně a světla.

Volnější, méně krkolomná verze od Manoramy: Uctíváme Pána Šivu, který je nejvyšším učitelem, vtělením pravdy, klidu a blaženosti. Je nezávislý, plný míru a duchovního světla, kterému říkáme tédžas. (Manorama)

Tuto mantru si se mnou můžete zazpívat a také se ji naučit hrát ve videu:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Akordy

Nádherné CD s touto mantrou k poslechu online:

Tato mantra je krásně zhudebněna na albu Invocation (Ty Burhoe, Krishna Das, Manorama) – najdete k poslechu všude: iTunes, Spotify i na youtube.

Překlad jednotlivých slov:

 • नमः namaḥ – pozdrav, poklona (m., nom., sg.) 
 • शिवाय śivāya – Šivovi (m., dat., sg.)
 • गुरवे gurave – učiteli (m., dat., sg. od guruḥ) 
 • सच्चिदानन्द saccidānanda – spojení slov सत् sat + चित् čit + आनन्द​ ánanda – vlivem sandhi t=>č, sat+čit = saččit; t=>d, čit+ánanda = čidánanda, toto známé sousloví označuje stav bytí:
 • सत् sat (m.) – skutečnost, to, co opravdu existuje
 • चित् cit (f.) – vědomí
 • आनन्द ānanda (m.) – blaženost 
 • मूर्तये mūrtaye – ztělesněním (f., dat., sg.) od mūrtiḥ (f.) – ztělesnění, vtělení, obraz, socha
 • निष्प्रपञ्चाय niṣprapañcāya – neprojevený, transcendentální (m., dat., sg.) od niṣprapañcaḥ – निस्nis (bez, mimo, pryč od, osvobozený od) प्रपञ्चprapañca (projev, projevený svět, rozmanitost)
 • शान्ताय śāntāya – klidem, mírem, pokojem (f., dat., sg.) od शान्तिः śāntiḥ (f.) – mír, klid, pokoj
 • निरालम्बाय nirālambāya – nepodmíněný, nepodepřený, nezávislý ,sám sebe podpírající, bez podpory (m., dat., sg.)  od निरालम्बः nirālambaḥ – od निस्nis (bez, mimo, pryč od, osvobozený od) + आलम्बālamba (m.) podpora, něco, na čem něco spočívá, závisí
 • तेजसेtejase – zářivý, plný ohně, tepla, světla (n., dat., sg.) od तेजस् tejas (n.). Od sanskrtského kořene TIJ/TEJ. TIJ, který znamená naostřit, zahřát, zářit, snést, unést. TEJ znamená hlídat, zahřát, bránit, chránit

Verze ke stažení

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů