Yin Yoga a tradiční čínská medicína

31.5. 2019Monika Winklerová619x

Možná jste už slyšeli jógový termín pro energetické dráhy, slovo “nádí”. Proč tedy v jin józe používáme název meridiány a využíváme čínskou teorii 5 elementů? V čem je rozdíl? Proč se nezůstalo u jógové terminnologie, potřebuje jóga čerpat z Číny? Pojďme se dnes podívat na to, proč se jóga spojila s čínskou medicínou a jak krásně se tím obohatila 🙂

ZNALOSTI ENERGIE V INDII

Často na lekcích připomínám, že záměrem jógy původně nebylo zdravé tělo, ale především práce s myslí. Jóga byla cestou k osvícení. Není to jen spojení těla a mysli, ale vědomé prožívání jednoty všeho bytí.

Možná stejně jako dnes, tak i před stovkami let to byla záležitost, která zajímala několik málo “vyvolených”, kteří žili v horách, v jeskyních v Himaláji. Ano, to už dnes naštěstí nemusíme 🙂 a benefitů jógy můžeme využívat i pro tělo a mysl. Dříve tomu tak však nebylo a všechny techniky a znalosti si předávaly pouze z učitele na žáka, když byl žák připraven. Praktiky, které se prováděly a znalosti energetického těla, nebyly veřejně známé.

Tyto informace byly chráněné a záměrem jejich praxe bylo osvícení.

Co to znamená?

Všechny posvátné texty byly tradovány ústně, teprve mnohem později zapsány. I proto, aby nemohly být zneužity, aby se nedostaly k někomu, kdo na tyto informace nebyl připraven. Jógové techniky se praktikovaly za záměrem duchovního růstu. A ve větším měřítku se “netestovaly”. Učitel dostal zkušenosti od svého učitele, následně se učil na sobě a později pozoroval účinky na svých žácích.

Tehdy neměli “google”, který vám najdete všechny techniky, mantry a další, kde si přečtete stovky článků o jednom tématu. Neměli ani centra. Až mnohem později začala v Indii vznikat centra, která se snažila prozkoumat jógové techniky a jejich účinky z vědeckého hlediska.

ENERGIE A LIDSKÉ TĚLO V ČÍNĚ 

Oproti tomu situace v Číně byla a je úplně jiná. Číňané využívali znalosti energie k léčení lidského těla. 

Za staletí nasbírali obrovské množství zkušeností z praxe a přesně zmapovali energetické tělo. (Oproti tomu v jógových pramenech takto podrobný popis nenajdete – jsou tady čakry, ale přesné dráhy nejsou nikde popsány.) V Číně se využívá akupunktury, která stojí na přesných znalostech vedení energetických drah k léčení nemocí, ale třeba i k narkóze při operacích.

V Číně se tedy “testovalo” a zkušenosti se předávaly, sdílely.

Znalosti energetického těla byly určené pro obyčejného člověka, který chce být zdravý. Vzorek byl tedy větší, zápisy přesnější, nezašifrované jako mnoho jógových textů. Ikdyž jazyk té doby byl mnohem alegoričtější než ten dnešní. Takže určitá míra šifrování je u všech starých spisů 😀

SPOJME SE 🙂

Říká se, že všechna náboženství nakonec obsahují stejnou duchovní pravdu. Pouze pozdější koncepty na tuto pravdu nabalené se liší a vznikají instituce, církve atd. Nemusíme si ale vybírat, čeho budeme stoupenci.

Můžeme být stoupenci toho semínka pravdy, které je ve všem.

Můžeme využít techniky z různých směrů a obohatit jimi svoji duchovní praxi.

Stejně tak se propagátoři jin jógy rozhodli obohatit jógu o koncepty z čínské medicíny. A tak do jógy vstoupila teorie 5 elementů a přesná znalost energetických drah – meridiánů a krásně obohatila jógovou praxi.

Jak tedy tradiční čínská medicína obohatila jógu?

  1. Skrze pozice tak můžeme vědomě stimulovat energetické dráhy. Veškeré jógové cvičení stimuluje tok energie, stejně jako všechen pohyb, i pohyb naši mysli. Když však víme “kudy daná dráha vede”, můžeme využít vizualizace a pomoci energii vědomou pozorností.
  2. Můžeme pozice a využívat vědoměji – záměrně vybírat pozice přímo na konkrétní orgány, které nás aktuálně trápí nebo jsou “v kurzu” – třeba v souvislosti s roční dobou. (Všechno toto se můžete naučit v tomto online kurzu.)
  3. Teorie 5 elementů nám zároveň pomáhá lépe porozumět:
  • světu ve kterém žijeme
  • těle a tělesným pochodům
  • naší mysli a povaze
  • cykličnosti všeho dění
  • rehabilitovat odpočinek a zastavení v dnešní hektické době.

Našla bych ještě sto dalších benefitů, které tyto čínské znalosti přinesly do života mně. Moc se mi tedy líbí toto spojení Indie a Číny. Pomalá jógová praxe obohacená o povídání o změnách a cykličnosti, která ovlivňuje nás všechny, ikdyž se ji stále snažíme nějak potlačit a sebe zafixovat na tom pozitivním pólu světla – stále plní energie a radosti. Ale přiznejmě si, kdo takhle opravdu žije?

“Jsme otroky toho, co neznáme, ale pány toho, co známe.”

V našem světě a v těle platí zákon duality – yin střídá yang. A zatímco jóga prozkoumávala jednotu za tím vším (Čína má pro totéž termín tao, ze kterého se rodí jin a jang), tak v Číně prozkoumávali a popisovali projevený svět duality. Proč toho tedy nevyužít, když těmto zákonům také podléháme?

Mohou nám pomoci ke zdraví, klidu mysli a přijetí změn tak, jak přichází. Což může přinést velkou úlevu a svobodu, a z pohledu jógy také nepřipoutanost, pochopení, že to trvalé a neměnné v projeveném světě nenajdeme.

Pokud vás toto propojení jógy s tradiční čínskou medicínou zajímá, mám pro vás propracovaný online kurz, který vás teorií pěti elementů provede, právě spolu s praxí jin jógy. Podívejte se zde >>>.

V kurzu najdete nejen informace, ale také 5 hodinových lekcí na jednotlivé elementy. Protože naše aktivita a činorodost musí být vyvažována také odpočinkem a zastavením 😉

Poslední titulek je citací Šrí Nisargadatty Maharádže (kniha Já jsem to, s. 31.)  

Obrázky: pixabay.com

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře