Prána, zdroje energie dostupné pro všechny

31.7. 2017Monika Winklerová2090x

Energie, v józe nazývaná prána je základní esencí a podstatou všeho. Hmota je pouze jednou z jejích manifestací, řekněme tou nejhrubější, nejhustší formou. Když však půjdeme opravdu do hloubky, zjistíme, že nic není pevné. Takové jsou poznatky dnešní moderní fyziky.

 „Realita kolem nás a v nás je jakoby neomezená, přestože jsme schopni vnímat z ní pouze určitou část. Kvantový fyzik nás znovu upozorní, že skutečný svět je pouhé vlnění a bezhmotná energie – k ověření tohoto tvrzení stačí maličkost: proniknout hluboko do struktury hmoty. Jak jsme uvedli v úvodu, hmota se v kvantovém prostředí začne ztrácet, následně její hmotná konstrukce zmizí úplně a zůstane pouze energie.“ Karel Kostka Cubeca, Kdo jsme

Energie, kterou můžeme cítit i si na ni sáhnout

Před hmotou však máme ještě předstupeň, energie „nezhmotnělé“ tak jak je známe, ale přesto hmotné – hmatatelné a vycvičenými smysly vnímatelné. Těmto energiím se říká „jemně-hmotné“. Začneme-li s pránou pravidelně pracovat – začne se naše vnímání tříbit a již při základních cvičeních zjistíme, že jeden z jejich projevů (jedna vrstva, jedno tělo), ačkoli se nejedná o něco, co zcela samozřejmě všichni vidíme, je možné vnímat smysly, dokonce si na něj i sáhnout. (Cvičením, která se na to zaměřují, se věnuji na víkendových kurzech chakra yogy.)

Prána je slovo původem ze sanskrtu a jeho překladů a významů najdeme mnoho:

  1. Je odvozené od kořenu prá, plnit nebo proudit.
  2. An– pohyb, pra – stálý.
  3. Životní síla.
  4. Dech.

Prána, tedy univerzální životní energie, prostupuje naprosto vším. Je dynamická – energie proměn a je statická – projevuje se existencí. Ke své existenci ji potřebuje jakýkoli živý i neživý organismus. Živé organismy ji získávají především dýcháním a příjmem potravy. Neméně důležitý je však také příjem energie z okolí – lidé nás nabíjejí svými slovy a skutky, jsme schopni přijímat energii rostlin a stromů, dobrými „dobíječi“ jsou různé kameny a minerály.

Jednoduše řečeno, pránu přijímáme ze všeho, co nás obklopuje, a to po celou dobu našeho života.

Všichni se živíme pránou

Určitě jste již slyšeli o pránickém stravování – tedy, že někteří lidé nemusí jíst, ale živí se čistou pránou. Z pohledu jógy je nakonec naší jedinou výživou prána – jen ji přijímáme v různých formách – tedy nejznámější představa je, že energii čerpáme z jídla. Ale není to jediný možný zdroj.

Určitě už jste zažili situace, kdy jste se do něčeho natolik zabrali, že jste na jídlo zapomněli a energie měli přesto dostatek – jakoby vás třeba nějaká činnost nebo myšlenka na ni sama nabíjela? Znáte to?

Prána je velmi jemná energie – svou povahou je bližší myšlence nežli elektrické energii.

Po celou dobu našeho života dochází k příjmu a výdeji energie. Nejsme totiž pouze přijímače prány, ale my sami jsme také vysílače. Stejně tak, jako nabíjí naše prostředí, i my sami ovlivňujeme vše kolem nás. V této oblasti byly podniknuty i zajímavé pokusy – japonský vědec Masaru Emoto se již po dobu mnoha let zabývá fotografováním krystalů zmrzlé vody.[1]

Do několika láhví vody nalije vodu z různých zdrojů a tyto láhve vody vystavuje různým podmínkám – od agresivity, nadávání, metalové hudby až po zpěv modliteb a manter. Nechává vodu v přítomnosti pozitivního nebo nešťastného člověka, píše na láhve nápisy – i pouhý znak či slovo s sebou nese určitý význam a tedy i energii.

Výsledkem těchto pokusů jsou fotografické snímky vody, které ukázaly, že podle toho, jakým způsobem bylo s vodou zacházeno, taková byla následně i struktura jejich krystalů. Od dokonalé geometrické šestiúhelníkové formy až po formy nedokonalé. Rozdílná byla také barva těchto krystalů – od zlaté, byla-li voda v přítomnosti duchovně založené bytosti, nebo ji byly zpívány mantry, modlitby, až po šedou, byla-li voda vystavena přítomnosti negativně naladěného člověka či agresi.

https://peaceloveprosper.wordpress.com/2013/10/23/dr-masaru-emotos-water-crystal-experiment/

https://peaceloveprosper.wordpress.com/2013/10/23/dr-masaru-emotos-water-crystal-experiment/

To vše nám ukazuje, že nejen věci hmotné a naše skutky mají vliv na kvalitu energie. Stejnou sílu mají naše slova, myšlenky a emoce. Vše, co zde bylo řečeno o vodě, platí také o člověku. Naši energii ovlivňuje vnější prostředí, přítomnost duchovně založených lidí, zpěv manter, zvuk, slovo, vizuální vjemy, prostě vše, co nás obklopuje.

Zajímavé je přirovnání lidského těla k transformátoru prány – má jistý příjem, který následně distribuuje a spotřebovává na zajištění vlastní existence a výrobu prány, kterou poté sám vyzařuje do svého okolí – svou přítomností, mluveným či psaným slovem, svými myšlenkami.

Pránajáma, jeden z nejmocnějších jógových nástrojů

Prána je vědomá energie a my se s ní můžeme naučit pracovat. Tomu, jak vědomě ovládat pránu, se v józe věnuje především pránajáma.

V dalších článcích si povíme o našich energetických tělech, o větrech, které hýbou energií našeho těla a následně také o čakrách a jak můžeme ovlivňovat proudění energie v těchto centrech. Pokud vás toto téma zajímá hlouběji, možná by vás zajímal tento víkendový kurz.

Co z toho vyvodíme?

Když víme, že energii čerpáme nejen z jídla, pojďme se zaměřit na své indivuduální zdroje.

Podrobte sami sebe testu, odkud energii čerpáte? Napište si seznam činností, které vás nabíjejí energií, po kterých se cítíte silnější, radostnější, zdravější, plnější. Zaměřte se na ně a neodsouvejte je, zařaďte je do vašeho pravidelného programu. A pokud se chcete zbavit velice moderní posedlosti jídle, nahraďte svačinky některými z těchto aktivit.

A pokud se dlouhodobě cítíte slabí a unavení? Důležité bude zvědomit si i druhý protipól – tedy oblasti, kde energii ztrácíme. Jaké myšlenky, jaké aktivity, jací lidé a situace nás připravují o náš elán? Co můžeme udělat pro to, abychom se do těchto situací nedostávali? Jak můžeme změnit své návyky?

Krok po kroku odstraňujte návyky, které vás unavují a nahrazujte je “nabíječi”. Jedním z nich může být třeba právě jóga 🙂

[1]EMOTO, Masaru. Léčivá síla vody. Praha: Eminent, 2005. EMOTO, Masaru. Voda a léčivá síla modlitby. Praha: Eminent, 2006.

[2]KOSTKA CUBECA, Karel. Kdo jsme. Frýdek Místek: Alpres, 2015.

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře