Co jsou to čakry?

1.10. 2018Monika Winklerová1006x

Většina z nás toto slovo již dříve zaslechla, odkud pochází a co znamená? Jedná se o sanskrtský výraz, který znamená kolo, otáčení. Nejčastěji bývají čakry označovány jako energetické víry. Čakry jsou různé úrovně a důležitosti. Malé čakry vznikají v místech vývodů a křížení menších energetických drah (nádí), větší vznikají tam, kde se kříží nádí významnější.

Tři hlavní kanálky vedoucí podél páteře – Ida, Pingala a Sušumna – jsou nejdůležitějšími nádí v lidském těle, a tedy právě v místech jejich křížení nalezneme největší a nejvýznámější čakry.

Zdroj: https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/06/chakras-corpo-energetico-e-o-reiki/

Čakry v józe

Podle jógy se čakry dělí do několika kategorií. Od prstů na nohou až k pánvi jsou umístěny nejnižší čakry – pašu čakry (neboli zvířecí), podél páteře se nachází lidské čakry – víra čakry a od horního zakončení páteře až k temeni hlavy najdeme daivika čakry neboli božské, nejvyšší čakry.

Existence čaker se postupně stává čím dál uznávanější a tato koncepce je základem mnoha terapií a léčitelských technik, o čakrách nalezneme rozsáhlou literaturu. V jógové literatuře se setkáváme s konceptem sedmi nebo osmi hlavních čaker.

Energie čaker se projevuje na našem zdraví a psychickém stavu

Každá z těchto sedmi čaker je spojena s určitými specifickými charakteristikami ve vztahu k lidskému životu, lidskému tělu, je spojena s určitými symboly, barvami a zvuky. U systému sedmi hlavních čaker také narazíme na spojitost s endokrinním systémem.

Čakry ovlivňují všechny roviny našeho bytí a  harmonizací čaker v těle je možné předcházet nemocem, optimalizovat výkony jednotlivých orgánů a také významně zlepšit svůj psychický stav.

Jak vzniká energetická disharmonie?

Co je příčinou špatné funkce čaker? Důvody jejich disfunkce se pohybují od špatné stravy, přes špatné návyky v chování až po špatné návyky v myšlení. Naše ukřivděnost, zarputilost, neschopnost odpouštět nebo upřímně komunikovat, to vše mohou být důvody špatné funkce čaker, jejíž následkem je nemoc – psychická i fyzická.

Jóga má skvělé harmonizační nástroje

Podstatou jógy je práce na sobě samém. Nečekáme na někoho, kdo za nás vyřeší naše problémy, ale jsme schopni přijmout zodpovědnost sami za sebe a svůj život.

Na světě není nespravedlnost, vše s čím se setkáváme má svůj důvod, život nám nabízí právě to, co potřebujeme, ikdyž to může být mnohdy bolestné.

Chceme-li v tomto životě dosáhnout vývoje a překročit své hmotné tělo, musíme si uvědomit vlastní moc nad vším, co nás obklopuje a přijmout zodpovědnost za své pocity a myšlenky, jedná se o energii, která zcela zásadním způsobem utváří naši realitu.

Pokud vás jógová práce s čakrami zajímá, tak vás moc ráda uvítám na víkendovém kurzu Chakra jógy.

Zdroje obrázků: titulní obrázek www.pexels.com, obrázky v textu: https://www.joaomagalhaes.com/o-tao-do-reiki/2013/06/chakras-corpo-energetico-e-o-reiki/

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře