Kategorie: Filozofie

Yogas Chitta Vrtti Nirodhah

V této sútře nás Patanjali seznamuje s podstatou a cílem jógy. Pro zapáleného studenta by tato sútra mohla být dostačující, protože ostatní sútry pouze osvětlují její význam. Jestliže člověk dokáže zastavit neustálý pohyb své mysli a má ji zcela pod kontrolou, tak dosáhl cíle jógy. Právě na této kontrole je založená celá jóga. Patanjali nám...

Co čeří klidnou hladinu naší mysli?

Setkali jste se už s termínem vrtti? Asi nejslavnější sútra, považována za definici jógy, obsahuje tento důležitý termín – 1.2. yogas chittam vrtti niridhah. Jóga je  zde definována jako zastavení změn mysli. Pokud však mysl není “zastavena v józe”, stále nás doprovázejí nějaké vrtti.