PÚRNAMADAH PÚRNAMIDAM

28.3. 2017Monika Winklerová1437x

OM PÚRNAMADAH PÚRNAMIDAM

PÚRNÁT PÚRNAM UDAČJATÉ

PÚRNASJA PÚRNAM ÁDÁJA

PÚRNAM ÉVÁVA ŠIŠJATÉ 

OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

Púrnam znamená něco úplného, celistvého a tato mantra doslova říká – úplné je tohle a úplné je tamto. Když z úplného odebereme, i to co odebereme bude úplné a úplné (zdroj) zůstane úplným.

 Jedna z mých oblíbených manter, která se zdánlivě vymyká dnešnímu způsobu myšlení a chápání věcí. A proto je tak zajímavé spojit ji s citací ze skvělé knihy českého autora Karla Kostky Cubecy. Zdá se, že dnešní věda nakonec směřuje pouze jinou cestu k bodu (Bohu), kde to všechno začalo 🙂 Přeji pěkné počtení a knihu si určitě pořiďte.

Nejblíže pravdě budeme zřejmě tehdy, když si Boha a tvůrčí inteligenci (globální vědomí) spojíme v jedno. Ale to neznamená, že bychom zavrhli myšlenku, že onu tvořivou inteligenci spotřebováváme i produkujeme v podstatě my sami právě tím, že jsme schopni vědomě vytvářet neomezenou iluzi reality. Pokud tuto tezi přijmeme, pak se v modlitbách směřovaných k Bohu skutečně modlíme sami k sobě, k nehmotné energii, ke globálnímu vědomí, jehož jsme součástí i celkem. Ostatně už nejstarší dochované spisy lidských bytostí – védy -, zcela jednoznačně konstatují, že fyzický svět je pouhá iluze, kterou označují slovem májá.

Kvantová fyzika potvrzuje správnost takového úsudku, a dokonce jde dál – ač je to těžko pochopitelné, v kvantovém mikrosvětě se jedna částice může nacházet současně i na dvou či více místech najednou. Přijde vám to v rozporu s řádem věcí, s logikou, s přírodou? Jistěže ano. A přece částice touto schopností disponuje. A to ještě není všechno – ona ta jedna částice nacházející se současně na více místech v prostoru (třeba na opačných koncích světa) spolu ve svých několikerých zobrazeních komunikuje!

Později šířeji pojednáme o tomto jevu, přecházejícím v úchvatné zjištění, že při proniknutí hluboko do objektu, vnímaného naším vědomím jako hmota, materiálně vnímaná substance v určité fázi mikrosvěta zmizí a promění se v nehmotnou energii, jak jsme již zmínili. Svět se v takovém pojetí najednou stane prokazatelně nehmotným a jeho nehmotná forma má právě podobu tvůrčí inteligence, vědomí, informace či myšlenky. Jak ke stejnému závěru došli myslitelé, jejichž názory jsou zachyceny ve starých védách, zůstane navždy záhadou.

Karel Kostka Cubeca, Kdo jsme

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře