Atha Yoga-anushasanam

10.10. 2018Monika Winklerová1551x

Dneska jsem pro vás vyhrabala inspiraci ze šuplíku a je to překlad článku Sharon Gannon, jedné ze zakladatelů Jivamukti jógy. Pokud rádi čtete v angličtině, doporučuji sledovat jejich web a každoměsíční články téma měsíce. A teď už sama Sharon Gannon:

V této sútře nám Patanžali říká, že každý z nás má možnost zažít jógu a uvědomit si pravdu, protože pravda je všude kolem nás. Jestliže jsme ochotni nahlédnout do hloubky věcí, máme možnost ji zažít. Vše je více, než čím se zdá být na první pohled. Vždy je něco schovaného pod povrchem, ať už člověka nebo věci, a abychom to objevili, musíme být schopni nahlédnout hlouběji.

Teď je tady jóga, tak jak jsem jí rozpoznal ve světě kolem.

Je příznačné, že nejen tato sútra, ale vlastně celá kniha začíná slovem atha. Atha je velice slibné slovo, atha znamená nyní. Vede to naši pozornost k faktu, že toto důležité učení nám bude předáno právě teď. Nestalo se to někdy v minulosti, nebude to někdy v budoucnosti, ale děje se to nyní, v přítomném okamžiku. To je velice povzbudivé, protože když kdokoli otevře tuto knihu a přečte si její první slovo, jóga se pro něj automaticky stává důležitou, protože se ho týká, jedná se o něj samotného a o jeho současný život.

Slůvko atha dělá z jógy živé učení, není to již něčím zastaralým, něčím, co kdysi dávno někdo někde studoval, ale je to pozvánka k bytí tady a teď.

Slovo anu z anushasanam znamená „atom“, nejmenší a nedělitelná část, která tvoří celek. Tento relativní svět se skládá z mnoha jivas nebo jedinečných “atomových” bytostí. Pro jogína, který je schopen vstoupit do přítomného okamžiku, můžou být všechny tyto atomy (samostatné a oddělené části) viděny jako spojené, vzájemně propletené součásti jednoho celku.

Slovo shasanam vychází ze sanskrtského kořene Šas, který znamená „poučit“. Takže když je připojen k Anu, znamená to doslova, že “atomy vás poučí”. Celá příroda, její veškerý život bude vaším učitelem. Moudrost, kterou potřebujete, je v přírodě všude kolem vás. Každé setkání má hluboký význam, který nás vede k nekonečnu, což je místo, kam skutečně patříme. Ale příroda může skrývat stejně jako odhalit. Atom je nejvnitřnější podstatou života a čeká jen na vás, aby vás navedl na cestu, ale tak se stane pouze pokud chcete znát jeho tajemství.

Veškerý život, od stromu v zahradě až po čmeláka, má srdce, místo uvnitř, které snadno přehlédne ten, kdo nejde do hloubky věcí. Je to to nejmenší semínko, jako biblické hořčičné semínko, ve kterém je uložena historie světa, stejně jako historie nás všech. Nebo snad nejsme součástí tohoto světa?

Pouze tehdy, když budeme přírodu kolem sledovat pečlivě, odhalíme univerzální pravdy, které jsou skryté.

Tato sútra je výzvou k hlubokému zkoumání vlastního života, prodchnutému smyslnosti a citem, na základě této zkušenosti poznáme, že přirozený svět neexistuje odděleně od nás, ale jako náš učitel nám ukazuje otevřené dveře neomezených možností tady a teď. Přírodní zákony – geometrie přírodních tvarů, harmonie a krása, které mohou být objeveny ve všech formách života – květiny, mušle, stromy, zvířata a dokonce i nebeská tělesa, hvězdy a planety.

Vesmír je živý a veškerý život mezi sebou komunikuje. Když křídlo vrabce rozvíří vzduch v jedné části světa, můžeme vítr slyšet i na jeho opačném konci. Většina z nás pouze zapomněla naslouchat.

Poselstvím jógy je nejprve rozpoznat inteligentní život zde na zemi.

Přestat spekulovat o tom, jestli existuje inteligentní život na jiných planetách. Dosud jsme nebyli ani schopni přiznat, že příroda je inteligentní: byli jsme tak posedlí využíváním jejích zdrojů, že jsme si ani nenašli čas se zastavit a poslouchat, tím méně se od ní snažit učit. Buďme tak plně přítomni, že nic neunikne naší pozornosti.

Nečekejme na jiný, lepší čas nebo místo, abychom zjistili pravdu. Pravda je všude tam, kde se podíváte, ale pouze, pokud jste schopni se podívat hlouběji, když získáme jogínský X-ray pohled, tak to je.

Většina lidí skončí své pozorování přírody na povrchní úrovni, kde jsou rozdíly nejvíce patrné a je chycena v třídění věcí do samostatných kategorií na základě těchto vnějších rozdílů. Tato analýza může být v mnoha ohledech užitečná a zajímavá, ale jóga je praxe intuitivní syntézy, procítit sebe a celý svět kolem zase jako jeden celek a vědomě se zapojit do interaktivního procesu obnovy.

Hledejme skrytý význam toho, co Patanjali radí těm, kteří se zajímají o jógu.

Jóga je esoterická, tajná věda, což znamená, že se ani nemá projevit na první pohled. Její učení je zahaleno do symbolů, metafor a poezie a je prezentováno jako sútry-nitky, které jsou vzájemně propleteny (tvoří jednu tkaninu, jednu látku), na první pohled však jejich spojení není zřejmé.

Bude třeba nejpozornějšího studenta, který je disciplinovaný a soustředěný, někoho se smyslem pro dobrodružství, který bude schopen se ponořit do jejího tajemství. Ale jakmile jednou vstoupíme na tuto cestu, není už cesty zpět, protože vstupem na ni, vstupujeme do přítomné věčnosti, která se neustále obnovuje a to právě je ten zážitek, který nás nakonec zcela nevyhnutelně změní z běžného člověka žijícího v iluzi ve vesmírnou, uvědomělou bytost.

Sharon Gannon

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře