Asato ma sat gamaya

26.7. 2017Monika Winklerová2148x

Všichni známe své fyzické tělo a starosti a péče o něj nám zabere spoustu času – musíme mu pravidelně dodávat potravu, očišťovat ho a zahalovat do oděvů, které pečlivě vybíráme tak, aby odpovídaly našemu charakteru. Se svým fyzickým tělem se totiž ztotožňujeme, myslíme si, že to jsme my. Žijeme ve světě věcí, potřebujeme ke všemu hmotné důkazy, na vše si chceme sáhnout.  Existujícím je pro nás to, co se projevuje v hmotě, odtud vychází naše posedlost po hromadění majetku a posedlost tělem.

OM

ASATO MA SAT GAMAYA

TAMASO MA JYOTIR GAMAYA

 MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA

ॐ SHANTI SHANTI SHATIHI

Veď mě od nepravdy k pravdě/ Veď mě od neskutečného ke skutečnému.
Veď mě z temnoty ke světlu.
Veď mě ze smrti k nesmrtelnosti.

(Brhadaranyaka Upanishad – I.III.28)

Otázka pravdy a existence odjakživa zajímala všechny filozofie a všechna náboženství, které se snažily nabídnout nějakou definici, uchopit tento termín a definovat vztah člověka k pravdě, k realitě, vysvětlit jeho existenci na tomto světě.

Co o pravdě a jsoucnu říká jóga?

Jóga nám nabízí termín SAT a definicí pravdy (SAT) se zabývá především jedna ze starých indických škol. Jedná se o ortodoxní školu Védanta. Jednou z jejich nejznámějších větví je Advaita Védanta (Šankara).

Advaita Védanta považuje za pravdivé pouze to, co existuje ve všech třech časových obdobích: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Pravda je zde spojena s ontologickými otázkami po povaze bytí a termín SAT znamená nejen pravdu. Vidíme, že pravda, existence (jsoucno) a realita jsou hluboce provázané. Není-li něco jsoucího ve všech třech časových úrovních, nemůže to být ani pravdivé.

Co je skutečného kolem nás?

Vyjděme tedy nyní z termínu pravdy a existence jakožto něčeho trvalého za všech okolností a podívejme se kolem sebe. Vše, co nás obklopuje je součástí neustálého koloběhu proměn – ať už se jedná o přírodu – střídání ročních dob, koloběh zrození a umírání, nebo o věci tzv. neživé. Jakákoli věc kolem nás má svou historii – vznikla, vlivem procesů v přírodě, nebo byla člověkem vyrobena. Nebyla tady tedy “odevždy” a také její existence v budoucnosti je omezená – rozbije se, opoužívá, zemře.

A ty se ptáš co já?

Přeneseme-li nyní tento termín na sebe, je jasné, že jsme-li my skutečně existujícími bytostmi, manifestací tohoto jevu rozhodně není naše fyzické tělo, které se neustále proměňuje, až jednoho dne zemře.

Jóga tedy lidskou existenci nespojuje s tělem, to je pouze manifestací existence, nikoli její podstatou.

Jak se však dostat k jádru? Je především nutné opustit koncepci hmota rovná se existence, a hledat na jemnějších úrovních. Nořit se do hlubin naší mysli a duše, pátrat po tom neproměnlivém v nás, po pozorovateli našeho života, kterého máme každý z nás v sobě.

Od těla k duši…

Na cestě od těla směrem k tomu, co bychom mohli nazvat duší, doporučuji třeba skvělé knihy Raymonda Moodyho o zážitcích blízké a sdílené smrti. Kde si přečtete plejády příběhů o tom, co lidé zažili po klinické smrti (nebo u smrtelného lože někoho jiného), jaké bylo jejich překvapení, když viděli ležet své tělo, ale zároveň vnímali, že oni stále existují, nezávisle na těle…

Kdy zpíváme / recitujeme tuto mantru?

Touto mantrou jako bychom se vraceli k vědomí své nekonečné podstaty, jako bychom žádali o to, abychom toto vědomí neztráceli ze zřetele. A stále se drželi toho, co je skutečně důležité. Můžeme si ji připomínat, odříkávat ve chvílích silného lpění, kdy cítíme, že se něčeho nechceme vzdát, kdy něco z našeho života odchází, něco končí. Tato mantra nás vede k uvědomění toho, že to opravdové je tady stále.

Oblíbená hudební zpracování této mantry

A na závěr pár odkazů, kde si můžete mantru poslechnout. Já osobně naprosto zbožňuju meditativní zpracování manter Raviho Shakara, několik verzí najdeme třeba u Devy Premal, a krásné podání s kytarou je od Kevina Jamese. To jsou tak přibližně moje nejoblíbenější, ale zpracování manter rychle přibývá, třeba v těchto moderních verzích. Máte-li nějaké své oblíbené, budu ráda, když je nasdílíte do komentáře.

budha pexels

Monika Winklerová
Monika Winklerová je hlavní autorkou a "programátorkou" tohoto webu. Věnuje se výuce různých jógových stylů - od dynamické Ashtanga vinyasa yogy až po klidnou Yin yogu. Je učitelkou Rádža jógy (200 hod., ČR), Ashtanga Vinasa yogy (200 hod., Indie), Hatha Yogy (200 hod., Indie) a Yin Yogy (100 hod., ČR) Posledních pět let se věnuje pořádání vlastních kurzů, workshopů a pobytů všude po světě. Co ji k józe přivedlo a jak jóga změnila její život, si můžete přečíst v jejím příběhu. >>
Komentáře