MANTRY pro Ukrajinu

Setkání se zpěvem manter, poslání modlitby a sbírka.

Toto setkání je pro všechny, kteří chtějí podpořit modlitbou, přispět do sbírky. Obojí vítáno.

Udělejme, co můžeme.

Věřím, že obojí je potřeba - jak modlitba a projev sounáležitosti, tak aktivní pomoc přispěním na sbírku. Proto tato akce. Nebuďme lhostejní a nebojme se vcítit do situace, která teď potkala miliony lidí. Pomozme tak, jak můžeme - modlitbou, matrou, penězi či jakoukoli jinou formou. 

Na setkání můžete dorazit bez jakékoli předchozí zkušenosti s mantrama, texty, které budeme zpívat, se budou promítat na stěnu nebo je dostanete vytištěné. 

Záměrem setkání je vyjádření sounáležitosti, sdílení soucitu, lásky a podpora myšlenkou, slovem i hmotou.

 • Datum a čas
  Sobota 5. 3. 2022 v 18:30
 • Místo
  Celostní Centrum Zdraví ŽIVA, Nádražní 46, 702 00 Ostrava 2
 • S kým
  Monika Winklerová, Martina Konvičková, Luděk Boucný a ...
 • Délka akce
  75 - 90 minut
 • Cena
  dobrovolné, veškeré vstupné bude věnovánu na sbírku pro Ukrajinu Člověku v tísni

Pojďme se setkat v srdci, v lásce a vyjádřit svou podporu. Zpěv manter je nádherný způsob stmelování a zároveň očistou pro naše emoce.