Kategorie: Filozofie

Co čeří klidnou hladinu naší mysli?

Setkali jste se už s termínem vrtti? Asi nejslavnější sútra, považována za definici jógy, obsahuje tento důležitý termín – 1.2. yogas chittam vrtti niridhah. Jóga je  zde definována jako zastavení změn mysli. Pokud však mysl není „zastavena v józe“, stále nás doprovázejí nějaké vrtti.